La hora amb ASP.NET

Quan creem aplicacions web que poden ser vistes per qualsevol persona ens entra el dubte de com gestionem les hores. La hora és diferent segons la zona que ens trobem i sempre volem mostrar al client la hora segons on ell està. Hi ha varies tècniques per saber quina és la hora del client, des de crear cookies fins a simplement demanar la zona on es troba, però com es guarda al servidor? Aquí penso que no hi ha masses opcions, per mi la millor manera és guardar la hora en Utc, d’aquesta manera, sempre pots fer la conversió d’aquesta hora a qualsevol zona que es demani.

Per fer la conversió de la hora a la zona nostra és

public static DateTime ConvertFromUtcDateTime(DateTime dateTimeUtc)
{
return TimeZoneInfo.ConvertTimeBySystemTimeZoneId(dateTimeUtc, TimeZoneInfo.Utc.Id, "Romance Standard Time");
}

On Romance Standard Time és un dels valor que es troba al registre de windows per la clau HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones