Crear una acció personalitzada per Sharepoint Designer 2010

Que fàcil que és programar una activitat pròpia i que aquesta pugui ser utilitzada al Sharepoint Designer. El que s’ha de fer és crear una clase que heredi de Activity i implementar el mètode Execute que s’hereda de Activity.

public class MyCustomAction : Activity
{
 protected override ActivityExecutionStatus Execute( ActivityExecutionContext executionContext)
 {  
  using (SPSite siteCollection = new SPSite(Url))  
  {      
   using (SPWeb web = siteCollection.OpenWeb())      
   {           
    using (SPWeb trainingWeb = web.Webs.Add(SiteName))           
    {                     
     trainingWeb.Description = “This site is created using the CreateTrainingSite activity.”;                     
     trainingWeb.Title = SiteName;           
    }       
   }  
  }  
  return ActivityExecutionStatus.Closed;
}

Amb això en tenim més que suficient. Llavors necessites crear el document XML que especifiqui a Sharepoint Designer com està format aquesta activitat.

Aquest document XML amb extensió Action es troba a la carpeta mapejada Workflows que es troba a Template/1033/ té una estructura molt senzilla. Bàsicament es necessita especificar el nom, la categoria, la classe i l’ensamblat que està.

< WorkflowInfo >
 < Actions Sequential=”then” Parallel=”and” >
  < Action Name=”Create Training Site” ClassName=”AdventureWorksWFs.CreateTrainingSite” Assembly=”AdventureWorksWFs, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=24cb177bb81fb105” AppliesTo=”all” Category=”Adventure Works” >
   < RuleDesigner Sentence=”Create a training site using the name %1 at %2.” >
    < FieldBind Field=”SiteName” Text=”The name of the training site (i.e. Code Field)” DesignerType=”TextArea” Id=”1”/>
    < FieldBind Field=”Url” Text=”Full url of the parent site” Id=”2” DesignerType=”TextArea”/ >
   < /RuleDesigner >
   < Parameters >
    < Parameter Name=”SiteName” Type=”System.String, mscorlib” Direction=”In” / >
    < Parameter Name=”Url” Type=”System.String, mscorlib” Direction=”In” / >
   < /Parameters >
  < /Action >
  < /Actions >
 < /WorkflowInfo >

Per poder-lo implementar al servidor necessites crear una caracteristica d’àmbit Aplicació web.

I ja està.

Amb un altre post explicaré com es poden definir els paràmetres d’entrada i sortida de les accions personalitzades.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s