Pivot/Panorama control and Swipe Gesture

Desenvolupar amb Windows Phone és una experiència ben agradable.

Avui vull parlar de com deshabilitar temporalment la opció de que es pugui canviar de pestanya amb els controls panorama o pivot. Hi ha diferentes maneres de fer-ho però les que jo us vull comentar és per mi la més simple i la que et permet deshabilitar-ho en un control que tinguis dins de les pròpies pestanyes.

Amb això vull dir que podem deshabilitar tant el control en general com habitar que si el gest es fa en un control que està dins la pestanya aquest no es propagui cap al panorama o pivot i començi a transocrre el canvi de pestanya. Un exemple és quan poses un control de Bing Maps dins un control Panorama/Pivot. Al desplaçar-se per el mapa pots activar el desplaçament de la pestanya.

L’atribut IsHitTestVisible és el que hem de posar a false per evitar que el gest es propagui cap al control Panorama/Pivot

Més informació:

How to Disable Pivot / Panorama swipe gesture: Sliding inside Pivot Item

Ver los detalles de errores en Sharepoint 2010

image_8

A diferencia de Sharepoint 2007 dónde nos era suficiente cambiar en el web.config del directorio virtual inetpub\wss\<puerto de la aplicación web> para poder ver el detalle de los errores en Sharepoint. En la versión 2010 tenemos algo más que cambiar:

CallStack de False a True y CustomErrors de On a Off también debemos cambiarlo en la carpeta de las páginas de aplicación que se encuentra en C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\web.config

En el caso de que fuera la página de administración central entonces lo mismo pero en la carpeta C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\ADMIN\web.config

 

Windows Server 2008 R2 seleccionar usuari al inici

Amb aquest post només vull deixar per escrit una cosa que em passa sovint quan instal·lo màquines amb Microsoft Windows Server 2008. Són màquines que llavors utilitzo per treballar amb el Sharepoint.

Resulta que al instal·lar aquest sistema en una màquina virtual amb VMWare, com que té el mètode de instal·lació fàcil en què ja dónes el serial key, l’usuari d’administració i la seva contrasenya just abans que comenci el procés d’instal·lació, fa que al finalitzar quedi activat el login automàtic amb l’usuari que has indicat en la configuració que abans comentava. No sé perquè i quina raó no inicia sessió bé i sempre dóna error. Però bé, això no és massa important, doncs el que us vull comentar també serveix per solucionar aquest problema.

El següent enllaç ens explica precisament com activar l’atuo loggin i per tant, a part de solucionar el problema que comentava abans, també ens expica com podem desactivar-ho. D’aquesta manera desactivarem la opció de auto loggin i que surti la tipica pantalla de selecció de l’usuari que vols per iniciar sessió no queda molt cla com es fa tret de que siguis tot un especialista amb el Windows Server, cosa que no és el meu cas.

Convert your Windows Server 2008 R2 to a Workstation!

En resum és:

  1. In the Start menu click Run and enter control userpasswords2.
  2. check Users must enter a user name and password to use this computer checkbox