Excel Services i Sharepoint 2010

Recentment he estat configurant un servei Excel a un Sharepoint 2010. Com sempre la seva configuració és simple si s’utilitza una autentificació Windows però es pot veure complicada si s’utilitza una autentificació per formularis.

Configurar una aplicació de servei Excel és senzill.

1. Manage Excel Services trusted locations (SharePoint Server 2010)

Bàsicament es tracta de assignar una direcció de confiança on Sharepoint està autoritzat a obrir llibres d’excel des del navegador.

2. Manage Excel Services connections (SharePoint Server 2010)

Després assignar una carpeta del Sharepoint on es guardaran les conexions a dades externes que confiaran els teus llibres d’excel i que permetran que es puguin actualitzar des del navegador.

3. Step-by-step workbook configuration for external data

Al final en una fulla d’excel crees una conexió a dades externes utilitzant una base de dades o una altre fulla d’excel i l’exportes a la teva carpeta de connexions de confiança. Puges el teu llibre a un dels teus llocs de confiança (els que has definit al punt 1) i després d’activar la característica de poder veure els excels des del navegador els obres i refrescant la fulla d’excel no hauries de tenir cap problema.

Però i si utilitzes autentificació per formularis o l’autentificació que necessita l’origen de dades és diferent a la que tu utilitzes per entrar al sharepoint?

Links que et poden ajudar:

Excel Services overview (SharePoint Server 2010)

Plan Excel Services data sources and external connections (SharePoint Server 2010)

Excel Services administration (SharePoint Server 2010)

Plan external data connections for Excel Services

Documentos office en cliente o en navegador

Sharepoint 2010 por defecto abre los documentos en el mismo navegador cuando Office Web Apps está instalado. Para cambiar debes activar la característica de colección de sitios OpenInClient.

Para cambiarlo desde la interfaz Sharepoint

1.- En la colección de sitios, clica en Acciones de sitio, y luego en Configuración de sitio.

2.- En la página de configuración, clica en Características de Colección de sitios en el apartaso Administración Colección de sitios.

3.- Para abrir los documentos en la aplicación office del cliente, activa la característica Abrir documentos en Aplicación de cliente por Defecto (OpenInClient Feature is enabled). Si está desactivado el documento se abre en el navegador.

Para más información consulta la fuente:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee837425.aspx#bkmk_set__sc

Creant temes per Sharepoint 2010

Sharepoint 2010 ha millorat molt l’edició dels temes respecte el Sharepoint 2007. Ara et pots descarregar els temes des de la galeria de temes (accessible per Site Setting->Gallery->Themes). El fitxer descarregat és un thmx. Editable per PowerPoint 2010 i per el qual pots modificar els colors, el tipus de lletres i els efectes.

Tot es pot fer des de la pestanya de Disseny->Colors, Disseny->Fonts o Disseny->Efectes

Per canviar els colors funciona per un sistema concret que està molt ben explicat a What is a theme?

Altres links que et poden interessar

Working with SharePoint 2010 Themes (Anweshi Deverasetty)